DRP שירותי אינטרנט logo

Facebook DRP Google Plus DRP Twitter DRP LinkedIn DRP YouTube DRP    כתב קטן כתב בינוני כתב גדול    קונטרסט רגיל קונטרסט עדין קונטרסט חזק

יצירת קשר

או התקשר עכשיו 077-4345121

חבילות אחסון ללא הגבלה

מהי חבילת אחסון אתרים "ללא הגבלה"?

אנו ב-DRP מספקים מגוון רחב של חבילות אחסון אתרים "ללא הגבלה". היתרון של אותן חבילות "ללא הגבלה" היא שאין להן מגבלה על כמות הדומיינים והתעבורה החודשית.

למי מיועדת חבילה זו?

חבילת אחסון אתרים "ללא הגבלה" מתאימה עבור לקוחות שפעילותם העסקית מתרכזת בפיתוח משמעותי על בסיס יום יומי  של האתר. כתוצאה מכך, הלקוח יכול להתרכז בפיתוח האתר ללא חשש מחריגה בנפח התעבורה .

מה המשמעות של חבילה "ללא הגבלה"?

חבילת אחסון זו היא אכן ללא הגבלה, אך עם מספר סייגים. אחסון אתרים הינו שירות אשר דורש משאבים מינימליים כדי לתפקד באופן ראוי. כשאנחנו מדבר על משאבים, אז הכוונה היא  לרכיבי החומרה (מעבדים, זכרון RAM, דיסק קשיח וכו'), משאבי תשתית (כגון: נפח התעבורה) אשר מוגבלים עד רמה מסוימת.

נכון לשלב זה, לא ניתן לספק כמות זכרון RAM בלתי מוגבלת וכך גם לגבי שטח הדיסק בשרת בודד מכיוון שלא קיימים כוננים ללא הגבלה של שטח אחסון.  

למעשה, אחסון "ללא הגבלה" הוא אחסון "בלתי מוגבל בשימוש סביר".

המשמעות מבחינת הלקוח, היא שעליו לעמוד בקריטריונים המתאימים להגדרה של אירוח אתר באחסון שיתופי. אם ניקח אתר בסדר גודל של WallaShops, הוא לא יוכל להשתלב בחבילת אחסון כזאת, מאחר וצרכי המחשוב שלו גבוהים באופן משמעותי "מהשימוש הסביר".

נבהיר שהמושג "ללא הגבלה" אינו מייצג מדידה כמותית מדויקת, כך שתחת חבילות אלו המערכת לא תמדוד את נפח התעבורה שצורך האתר ב- GB ברמה חודשית,  אלא תעקוב ותוודא שהשימוש ברוחב הפס לא עובר את המגבלות של המשאבים הקיימים.

אילו אתרים עומדים בתנאים לאחסון שיתופי "ללא הגבלה"?

אספנו כאן מספר מגבלות החלות על שירות אחסון "ללא הגבלה" כך שתוכלו לראות ולבחון את ההתאמה של אתרכם לשירות זה:

* אתרים המריצים שרתי משחק רב משתתפים

* אתרים המאחסנים קבצי ISO/ZIP/TAR בגודל העולה על 200MB לקובץ

* אתרים אשר עושים שימוש ברוחב פס הגבוה מ-10Mbit ועולה על דקה

* אתרים אשר דורשים מעל 25% מכובד העיבוד של המחשב למש יותר מ-90 שניות.

* אתרים אשר דורשים שימוש העולה על 256MB זיכרון RAM

* אתרים המריצים שאילתות SQL מורכבות ושזמן הרצתן עולה על 15 שניות

* אתרים הדורשים כמות חיבורים העולה על 20 חיבורים בו זמנית למשתמש יחיד

* אתרים המופעלים בה יותר מ-15 אשכולות (Threads) או משימות עיבוד בו זמנית למשתמש יחיד

* אתרים הכוללים קמפיין מדיה פרסומי

* אתרים הכוללים  יישומים לא מפוקחים, בוטים ושרתי IRC

 
שירותים בהם אנחנו משתמשים